ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
80.00₺
1 سال
N/A
120.00₺
1 سال
.org
100.00₺
1 سال
N/A
150.00₺
1 سال
.net
125.00₺
1 سال
N/A
150.00₺
1 سال
.online
30.00₺
1 سال
N/A
150.00₺
1 سال
.host
45.00₺
1 سال
N/A
380.00₺
1 سال
.me
20.00₺
1 سال
N/A
110.00₺
1 سال
.in
35.00₺
1 سال
N/A
70.00₺
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن